” Necati Yıldırım’da insancıl şiirin zengin lirizmi var. ”

   Hasan İzzettin Dinamo


” Necati Yıldırım’ın ülke duyarlıklarından kaynaklanan şiirleri ilgiyle izlendi. ”

Şükran Kurdakul


” Her dizesiyle Anadolu’yu tanıyıp sevdiğini, Türkçe’nin de ustalarından olduğunu gösteriyor Necati Yıldırım. ”

Şadan Gökovalı


” Necati Yıldırım, kalıcı şiirlerin daha güzellerini yazacak bir yerde. ”

Ahmet Köklügiller


” Necati Yıldırım’ın şiiri öyle köşeye sıkıştırılıp unutturulacak şiirlerden değil. ”

Timuçin Özyürekli


” Necati Yıldırım’ın şiirinde ülkeye ve insana sevgi, emeğe ve değişime inanç var. ”

Halil Şahan